Bryggerier i Sverige

Sverige har idag inte lika många bryggerier som de stora ölnationerna Storbritannien, Tyskland och Belgien. I Sverige har vi en storskalig ölproduktion, men det finns också lokala mikrobryggerier.

Bryggerier

Ett bryggeri brygger öl. Det finns stora bryggerier som Pripps och Spendrup, och så finns det små lokala bryggerier som brygger öl åt lokalbefolkningen. Idag finns det inte många av de mindre bryggerierna kvar. Det är främst tre orsaker till att vi har så få bryggerier i Sverige. När transporterna utökades, blev behovet av de små bryggerierna inte lika stort. I Sverige fick vi istället en storskalig ölproduktion. De små bryggerierna blev utslagna och/eller uppköpta av stora koncerner som Pripps och Spendrup. Istället för att producera öl i både Åmål, Kiruna och Umeå, så har man en stor fabrik i Grängesberg, i Ludvika kommun, som producerar och kör ut öl över hela landet. Den andra orsaken var Systembolagets försäljningsmonopol. I andra länder kan bryggerier sälja öl på ett annat sätt än i Sverige. För det tredje så påverkades de mindre bryggerierna mycket när mellanölen 1977 bara fick säljas på Systembolaget. Sammantaget har detta medfört en enorm nedgång av mikrobryggerier i Sverige, men man börjar åter etablera små mikrobryggerier. Intresset för öl har vuxit lavinartat under de sista årtiondena. Inte bara att dricka öl, utan öl som ett hantverk.

Mikrobryggerier

Ett mikrobryggeri är ett litet bryggeri som inte får producera mer än 2000 liter öl per år. Intresset för att starta bryggerier är idag stort. Öl har blivit ett hantverk. Vanliga konsumenter är intresserade av processen och vill gärna åka till ett mikrobryggeri för att få testa deras öl. Intresset för hantverk kring både mat och dryck är stort i Sverige. På grund av klimatkrisen är det också många som vill handla lokalt. Istället för att köpa en öl som har fraktats 30 mil, så vill man hellre få stödja sitt lokala mikrobryggeri.