Öl och alkoholism

Öl och alkoholism hör dessvärre ihop. Hur god drycken än är, så finns det många som inte klarar av att dricka.

Alkoholism i Sverige

I Sverige lider ungefär 780 000 personer av ett alkoholmissbruk, och 330 000 är alkoholberoende. Skillnaden mellan alkoholberoende och alkoholmissbruk är att en alkoholberoende person har vant sig att dricka mycket, medan en som har ett alkoholmissbruk har ett drickande som tagit över hela personens liv. Att 1 miljon svenskar har alkoholproblem, innebär att vart femte barn troligtvis har en förälder med alkoholproblem. Läs mer på Anonyma Alkoholisters hemsida ifall du är orolig för ditt eget eller någon annans drickande.

Bli fri från alkoholmissbruket

Det är svårt att bli nykter alkoholist, dock är det många som har lyckats. Det krävs både resurser från samhället, men också från familj, vänner, kyrkor och andra frivilligorganisationer. Ju tidigare missbruket kan avbrytas, desto mindre skada kommer missbruket att göra i personens och familjens liv. Att leva med missbruk innebär ofta problem med relationer, dålig ekonomi, sviktande hälsa och arbetslöshet. Det finns även personer som blivit hemlösa. Men det finns hjälp att få för den som vill tillbaka till det vanliga samhällslivet.

Publicerat i Öl